Saksnummer: 31/2019

Landsorganisasjonen i Norge med Fagforbundet

Advokat Hans Christian Monsen

mot

KS

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner.

Dommere: Wahl, Sundet, Hotvedt, Solbakken, Sundnes, Hagensen, Høydal

Berammet start: 19.10.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 23.10.20

Status: Berammet

Gå tilbake