Saksnummer: 31/2020

Løpenummer: AR-2021-16

Norsk Flygelederforening

Advokat Tore Lerheim

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Avinor Flysikring AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Ansiennitet i forbindelse med permittering - Hovedavtalen § 18.

Dommere: Wahl, Sundet, Koslung, Solbakken, Nordlie, Rasmussen, Løvland

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 03.06.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-16 - sak 31-2020

Gå tilbake