Saksnummer: 31/2020

Norsk Flygelederforening

Advokat Tore Lerheim

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Avinor Flysikring AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende ansiennitet i forbindelse med permittering - HTA § 18.

Berammet start: 10.05.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 12.05.21

Status: Berammet

Gå tilbake