Saksnummer: 31/2021

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med Negotia

Advokat Kristoffer Lien Heitmann

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Abelia
2. TietoEvry Norway AS

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende tariffmessigheten av lokalt lønnsoppgjør.

Status: Til behandling

Gå tilbake