Saksnummer: 31/2021

Løpenummer: AR-2022-15

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med Negotia

Advokat Kristoffer Lien Heitmann

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Abelia 2. TietoEvry Norway AS

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende tariffmessigheten av lokalt lønnsoppgjør.

Dommere: Sundet, Jarbo, Rieber-Mohn, Coucheron, Schweigaard, Olander, Hanasand

Notat: Felles behandling med sakene 29/2021 og 30/2021. Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 14.06.22


Gå tilbake