Saksnummer: 31/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel og Kontor

Advokat Mette Stavem Hovik

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Air Liquide Norway AS

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Tvist vedrørende om individuell lønnsvurdering etter Standardoverenskomsten.

Status: Til behandling

Gå tilbake