Saksnummer: 31/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel og Kontor

Advokat Håkon Angell

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Air Liquide Norway AS

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Tvist vedrørende om individuell lønnsvurdering etter Standardoverenskomsten.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Hotvedt, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Berammet start: 23.05.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 24.05.23

Status: Berammet

Gå tilbake