Saksnummer: 31/2022

Løpenummer: AR-2023-1

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel og Kontor

Advokat Håkon Angell

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Air Liquide Norway AS

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Tvist vedrørende om individuell lønnsvurdering etter Standardoverenskomsten.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Hotvedt, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 31.01.23


Gå tilbake