Saksnummer: 32/2016

Løpenummer: AR-2017-19

Befalets Fellesorganisasjon

Advokat Oddvar Lindbekk

mot

Staten v/Forsvarsdepartementet

Advokat Pål Wennerås

Saken gjelder: Tvist vedrørende tolkning av særavtale mellom Staten og Befalets Fellesorganisasjon.

Dommere: Wahl, Frogner, Gjølstad, Giæver, Haugen, Bjercke, Strømsnes

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 30.06.17

Sammendrag: Lønn. Beredskapstjeneste Særavtale for fredstidsberedskap i Forsvaret har bestemmelser om kompensasjon ved beredskap med plikt til å møte innen henholdsvis fire og 48 timer. Flertallet kom til at det for rett til kompensasjon for beredskap innen 48 timer var krav om at det også måtte være pålagt restriksjoner. Ordlyden var klar. Bestemmelsene lest i sammenheng og forhandlingsforløpet støttet denne forståelsen. Flertallet kom etter konkret vurdering til at Ubåtvåpenets 36 timers beredskap ikke ga rett til kompensasjon, og at de belastninger den medførte ikke oppfylte kravet til restriksjon. Dissens 6–1.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-19 Sak 32-2016

Gå tilbake