Saksnummer: 32/2017

Løpenummer: AR-2018-12

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Aleksander Rød

mot

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av HTA § 3-9.

Dommere: Wahl, Frogner, Gjølstad, Schweigaard, Torkildson, Thuve, Bjerkestrand

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 23.05.17


Gå tilbake