Saksnummer: 32/2019

Delta

Advokat Vegard Veggeland

mot

KS

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner.

Dommere: Wahl, Sundet, Hotvedt, Johansen, Sundnes, Larsen, Høydal

Berammet start: 19.10.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 23.10.20

Status: Berammet

Gå tilbake