Saksnummer: 32/2019

Delta

Advokat Vegard Veggeland

mot

KS

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist om arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner.

Dommere: Wahl, Jarbo, Gjølstad, Coucheron, Sundnes, Giæver, Vassbotn

Berammet start: 16.06.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 19.06.20

Status: Berammet

Gå tilbake