Saksnummer: 32/2019

Delta

Advokat Vegard Veggeland

mot

KS

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedrørende tolkning av HTA, kap. 1, § 4, pkt. 4.2 og 4.2.1

Berammet start: 16.06.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 19.06.20

Status: Berammet

Gå tilbake