Saksnummer: 32/2019

Løpenummer: AR-2020-26

Delta

Advokat Vegard Veggeland

mot

KS

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Felles hovedforhandling med sak 31/2019. Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner.

Dommere: Wahl, Sundet, Hotvedt, Solbakken, Bäckstrøm, Johansen, Hagensen, Hanasand, Larsen Forsterket rett: Jarbo, Hansen, Anthonsen, Aukner

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.11.20


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2020-26 - sak 32-2019

Gå tilbake