Saksnummer: 32/2020

1. YS
2. Delta

Advokat Vegard Veggeland

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Avinor AS og Svalbard Lufthavn AS
3. Avinor Flysikring AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende permisjonsbestemmelsene i Avinorkonsernet.

Status: Til behandling

Gå tilbake