Saksnummer: 32/2020

1. YS med Delta

Advokat Vegard Veggeland

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Avinor AS
3. Svalbard Lufthavn AS
4. Avinor Flysikring AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende permisjonsbestemmelsene i Avinorkonsernet.

Dommere: Wahl, Jarbo, Koslung, Coucheron, Nordlie, Johansen, Løvland

Berammet start: 08.06.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 11.06.21

Status: Berammet

Gå tilbake