Saksnummer: 32/2020

Løpenummer: AR-2021-23

YS med Delta

Advokat Vegard Veggeland

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Avinor AS
3. Svalbard Lufthavn AS
4. Avinor Flysikring AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tolkning av pensjonsbestemmelsene i Avinorkonsernet.

Dommere: Wahl, Jarbo, Koslung, Johansen, Løvland, Giæver, Steinfeldt-Reisse

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 29.06.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-15 - sak 32-2020 - kjennelse
AR-2021-23 - sak 32-2020

Gå tilbake