Saksnummer: 32/2022

Den norske legeforening

Advokat Kristin Krogvold

mot

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av overenskomsten Del A2§ 2.2 om ambulerende tjeneste.

Status: Til behandling

Gå tilbake