Saksnummer: 32/2022

Løpenummer: AR-2023-11

Den norske legeforening

Advokat Kristin Krogvold

mot

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av overenskomsten Del A2§ 2.2 om ambulerende tjeneste.

Dommere: Sundet, Jarbo, Akerlie, Egeness, Løvland, Breilid, Johansen,

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 11.04.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-11 sak 32-2022

Gå tilbake