Saksnummer: 32/2022

Den norske legeforening

Advokat Kristin Krogvold

mot

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av overenskomsten Del A2§ 2.2 om ambulerende tjeneste.

Dommere: Sundet, Jarbo, Akerlie, Refsum, Løvland, Egeness, ....

Berammet start: 07.03.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 09.03.23

Status: Berammet

Gå tilbake