Saksnummer: 33/2015

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Prosessfullmektig: advokat Eirin Lillehof

mot

KS Kommuneorganisasjonens organisasjon Rogaland kommune

Prosessfullmektig: advokat Geir Winters

Saken gjelder: Spørsmål om bonusordning i tannhelsetjenesten. Tariffavtalebegrepet.

Dommere: Wahl, Jarbo, Bruzelius, Bjørndalen, Eikefjord, Østvold, Fossmark.

Notat: Dommen er anket til Høyesterett.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 20.05.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Arbeidsrettens dom av 20.05.2016 i sak nr. 33/2015

Gå tilbake