Saksnummer: 33/2016

Løpenummer: AR-2017-08

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Advokat Vetle Rasmussen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon
2. DNV GL AS

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedr. gyldigheten av oppsigelse av hovedvernombud.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse etter forlik.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 01.03.17


Gå tilbake