Saksnummer: 33/2017

Løpenummer: AR-2018-02

Norsk Journalistlag

Advokat Elin Nykaas

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon med Mediebedriftenes Landsforening og TV 2

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av HTA § 8-2 annet ledd.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 19.01.18


Gå tilbake