Saksnummer: 33/2019

Løpenummer: AR-2020-23

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)

Advokat Bjørn Inge Waage

mot

Norges Rederiforbund

Advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Lønnsplikt i forbindelse med konflikt.

Dommere: Wahl, Sundet, Gjølstad, Coucheron, Hanasand, Johansen, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 07.10.20


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2020-23 - sak 33-2019

Gå tilbake