Saksnummer: 33/2019

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)

Advokat Bjørn Inge Waage

mot

Norges Rederiforbund

Advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Tvist vedrørende lønnsplikt ved konflikt.

Status: Til behandling

Gå tilbake