Saksnummer: 33/2019

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)

Advokat Bjørn Inge Waage

mot

Norges Rederiforbund

Advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Lønnsplikt i forbindelse med konflikt.

Dommere: Wahl, Sundet, Gjølstad, Coucheron, Schweigaard, Fl.Hansen, Thuve

Berammet start: 31.08.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 01.09.20

Status: Berammet

Gå tilbake