Saksnummer: 33/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Håkon Angell

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Reiseliv
2. Select Service Partner AS
3. Eurest AS

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tvist vedrørende Riksavtalen § 3.1 - lønnstillegg.

Berammet start: 20.09.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 24.09.21

Status: Berammet

Gå tilbake