Saksnummer: 33/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Advokat Håkon Angell Advokat Andreas van den Heuvel

mot

1. KS
2. Frogn kommune

Advokat Martin Jonassen

Saken gjelder: Tvist vedrørende retten til å beholde kortere ordinær arbeidstid (betalt spisepause).

Berammet start: 23.01.24. kl. 09.00
Berammet slutt: 25.01.24

Status: Berammet

Gå tilbake