Saksnummer: 34/2017

Løpenummer: AR-2017-31

1. Landsorganisasjonen i Norge (LO) 2. Kabinansattes forbund med Norsk Kabinforening

Advokat Atle Sønsteli Johansen Advokat Alexander Cascio

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS)

Advokat Kurt Weltzien Advokat Fredrik Mohn Lian

Saken gjelder: Tvist vedrørende brudd på fredsplikt.

Dommere: Wahl, Sundet, Gjølstad, Hansen, Schweigaard, Grøtting, Thuve

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 05.12.17

Sammendrag: Arbeidskamp. Fredsplikt. Rettsforlik. LO med Kabinansattes forbund og Norsk kabinforening (NKF) tok ut stevning mot NHO og Scandinavian Airlines System (SAS) og nedla blant annet påstand om at SAS hadde opptrådt tariffstridig og ulovlig ved å legge press på kabinforeningen/tillitsvalgte om å endre lønns- og arbeidsvilkår i avtaleperioden. Partene inngikk rettsforlik hvoretter SAS blant annet beklaget at NKF hadde opplevd press på overenskomstfastsatte lønns- og arbeidsvilkår i avtaleperioden. Forliket innebar at SAS skulle erstatte NKFs utgifter i saken.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-31 - sak 34-2017

Gå tilbake