Saksnummer: 34/2019

Det norske maskinistforbund

Advokat Knut Walle-Hansen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Sjøfart
2. Fjord 1 ASA

Advokat Torunn Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende administrasjonstillegg.

Dommere: Wahl, Sundet, Bruzelius, Torkildson, Schweigaard, Bjerkestrand, Thuve

Berammet start: 11.05.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 12.05.20

Status: Berammet

Gå tilbake