Saksnummer: 34/2019

Det norske maskinistforbund

Advokat Knut Walle-Hansen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Sjøfart
2. Fjord 1 ASA

Advokat Torunn Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende administrasjonstillegg.

Status: Til behandling

Gå tilbake