Saksnummer: 34/2019

Løpenummer: AR-2020-11

Det norske maskinistforbund

Advokat Knut Walle-Hansen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Sjøfart
2. Fjord 1 ASA

Advokat Torunn Hardeland

Saken gjelder: Administrasjonstillegg.

Dommere: Wahl, Sundet, Bruzelius, Bull, Schweigaard, Sommerstad, Thuve

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 08.05.20


Gå tilbake