Saksnummer: 34/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. KS
2. Halden kommune
3. Sarpsborg kommune

Saken gjelder: Tvist vedrørende HTA kap. 1, § 6, pkt. 6.8 forskjøvet arbeidstid.

Status: Til behandling

Gå tilbake