Saksnummer: 34/2020

Løpenummer: AR-2021-30

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

KS

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Forståelsen av HTA kap. 1, § 6, pkt. 6.8 forskjøvet arbeidstid.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Koslung, Solbakken, Sundnes, Hansen, Højdahl

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 18.10.21


Gå tilbake