Saksnummer: 34/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. KS
2. Halden kommune
3. Sarpsborg kommune

Saken gjelder: Forståelsen av HTA kap. 1, § 6, pkt. 6.8 forskjøvet arbeidstid.

Dommere: Sundet, Jarbo, Hotvedt, Solbakken, Sundnes, Hansen, Høydal

Berammet start: 19.10.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 20.10.21

Status: Berammet

Gå tilbake