Saksnummer: 34/2022

Parat

Advokat Christen Horn Johannessen ved advflm. Thany Thileepan

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Norwegian Cabin Services Norway

Advokat Marie Blix Werner

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Kabinavtalen for 2020-2022.

Dommere: Sundet, Jarbo, Koslung, Coucheron, Hanasand, Johansen, Aukner

Status: Til behandling

Gå tilbake