Saksnummer: 35/2017

Løpenummer: AR-2018-11

Landsorganisasjonen i Norge med Industri Energi

Advokat Håkon Angell

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Olje og gass 2. Oceaneering Asset Integrity AS

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelse av Oljeserviceavtalen - reiseregulativ.

Dommere: Wahl, Sundet, Gjølstad, Østvold, Schweigaard, Hansen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 22.05.18

Sammendrag: Bedriftens reiseregulativ Forholdet til statens reiseregulativ. Oljeserviceavtalen mellom NHO og LO har bestemmelser om at reiser i bedriftens tjeneste skal godtgjøres etter bedriftens reiseregulativ. I en protokolltilførsel het det at ytelsene i bedriftens reiseregulativ ikke skulle være dårligere enn det som fulgte av statens reiseregulativ. Hovedspørsmålet i saken var om ytelsene samlet sett ikke kan være dårligere enn det som til enhver tid er bestemt i statens reiseregulativ. Arbeidsretten kom til at endringer i statens reiseregulativ fikk betydning for hvilke type oppdrag og hvilke satser som bedriftens reiseregulativ minst måtte være i samsvar med. Bedriftens reiseregulativ åpnet for at bedriften kunne velge å dekke alle utgiftene eller godtgjøre etter regulativet. Dersom bedriftens dekker alle utgiftene er det ikke krav om at statens satser må følges. Bedriften pålagt etterbetalingsplikt. Dissens 5-2


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-11 sak 35/2017

Gå tilbake