Saksnummer: 35/2019

Løpenummer: AR-2020-4

Delta

Advokat Gina-Agnetha Andersen

mot

1. Kommunesektorens Organisasjon KS
2. Fredrikstad kommune

Advokat Mårten Brandsnes Faret

Saken gjelder: Kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 13.02.20


Gå tilbake