Saksnummer: 35/2019

Delta

Advokat Gina-Agnetha Andersen

mot

1. Kommunesektorens Organisasjon KS
2. Fredrikstad kommune

Advokat Mårten Brandsnes Faret

Saken gjelder: Tvist vedrørende brudd på kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse.

Status: Til behandling

Gå tilbake