Saksnummer: 35/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Yvonne Pedersen

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke
2. Assa Abloy Entrance Systems Norway AS

Advokat Anette Brinchmann Pollen

Saken gjelder: Tvist vedrørende overtidsgodtgjørelse i henhold til særavtale.

Status: Til behandling

Gå tilbake