Saksnummer: 35/2020

Løpenummer: AR-2021-20

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Yvonne Evensen

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke
2. Assa Abloy Entrance Systems Norway AS

Advokat Anette Brinchmann Pollen

Saken gjelder: Spørsmål om krav på overtidsgodtgjørelse for reisetid.

Dommere: Wahl, Jarbo, Gjølstad, Solbakken, Christensen, Rasmussen, Falmår

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 28.06.21

Sammendrag: Lønn – overtidstillegg for reisetid Særavtale av 2017 mellom Assa Abloy Entrance Systems Norway AS og montører og serviceteknikere i virksomheten punkt 4.4 bestemmer at det beregnes overtidstillegg for reisetid utenfor ordinær arbeidstid. Punkt 4.5 andre ledd bestemmer at reisetid defineres som tid av passiv karakter, og «inngår ikke i overtidsberegningen» for maks 2 timer per dag og 10 timer per uke. LO/Fellesforbundet gjorde gjeldende at punkt 4.5 ikke begrenset retten etter punkt 4.4 til overtidstillegg for reisetid. Dette førte ikke frem. Dokumentasjonen fra forhandlingsforløpet, bruk av ordlyd fra tidligere særavtaler og partenes umiddelbare oppfølgning etter inngåelsen av avtalen, tilsa at bedriftens formål med å tilføye punkt 4.5 andre ledd var å videreføre praksis med beregning av overtidstillegg for montører. Rett til overtidstillegg for reisetid for montører var derfor 2 timer per dag og 10 timer per uke. Det var ingenting bedriften hadde gjort under forhandlingene, bakgrunnen for bestemmelsen eller utformingen av den som tilsa at den gjaldt for serviceteknikere.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-20 - sak 35-2020

Gå tilbake