Saksnummer: 35/2022

Fellesorganisasjonen (FO)

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

Oslo kommune

Advokat Inger Skeimo

Saken gjelder: Tvist vedrørende rett til sykepenger etter Dokument 25 - Overenskomster i Oslo kommune.

Dommere: Sundet, Jarbo, Tjomsland, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Berammet start: 02.05.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 03.05.23

Status: Berammet

Gå tilbake