Saksnummer: 35/2022

Løpenummer: AR-2023-16

Fellesorganisasjonen (FO)

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

Oslo kommune

Advokat Inger Skeimo

Saken gjelder: Tvist vedrørende rett til sykepenger etter Dokument 25 - Overenskomster i Oslo kommune.

Dommere: Sundet, Jarbo, Tjomsland, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 31.05.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR 2023 16 sak 35 2022 nettpublisering

Gå tilbake