Saksnummer: 35/2022

Fellesorganisasjonen (FO)

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

Oslo kommune

Saken gjelder: Tvist vedrørende rett til sykepenger etter Dokument 25 - Overenskomster i Oslo kommune.

Status: Til behandling

Gå tilbake