Saksnummer: 36/2017

Løpenummer: AR-2018-13

Landsorganisasjonen i Norge med EL og IT Forbundet

Advokat Mai Vo og Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon med NELFO
2. IKM Elektro AS

Advokat Kristin Mørkedal og Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av LOK § 3B og Offshoreavtalen 3.9.

Dommere: Wahl, Frogner, Gjølstad, Rasmussen, Schweigaard, Østvold, Thuve

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 28.05.18


Gå tilbake