Saksnummer: 36/2019

Løpenummer: AR-2021-26

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Eyvind Mossige

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Island Offshore Management
3. TIOS Crewing AS

Advokat Are Gauslaa Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tariffbundethet

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 23.08.21


Gå tilbake