Saksnummer: 36/2019

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Eyvind Mossige

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Island Offshore Management
3. TIOS Crewing AS

Advokat Are Gauslaa Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedrørende spørsmål om tariffbundethet.

Status: Til behandling

Gå tilbake