Saksnummer: 36/2020

Løpenummer: AR-2021-3

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Alexander Cascio

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Riksteatret

Saken gjelder: Arbeidstid.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 08.02.21


Gå tilbake