Saksnummer: 36/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Alexander Cascio

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Riksteatret

Saken gjelder: Tvist vedrørende arbeidstid.

Status: Til behandling

Gå tilbake