Saksnummer: 36/2022

Den norske legeforening

Advokat Nina Bergsted Advokat Kristin Krogvold

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Sunnaas sykehus HF

Advokat Tor Olav Carlsen

Saken gjelder: Tvist vedrørende rett til redusert arbeidstid og lønn.

Status: Til behandling

Gå tilbake