Saksnummer: 36/2022

Løpenummer: AR-2023-18

Den norske legeforening

Advokat Nina Bergsted Advokat Kristin Krogvold

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Sunnaas sykehus HF

Advokat Tor Olav Carlsen Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedrørende rett til redusert arbeidstid og lønn.

Dommere: Sundet, Jarbo, Hotvedt, Refsum, Nordlie, Egeness, Løvland

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 13.06.23


Gå tilbake