Saksnummer: 37/2017

Løpenummer: AR-2018-13

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet

Advokat Mai Vo Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NELFO 2. Fabricom AS

Advokat Kristin Mørkedal Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Tvist vedr. LOK 3B, Offshoreavtale 3.9.

Dommere: Wahl, Frogner, Gjølstad, Rasmussen, Schweigaard, Østvold, Thuve

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 28.05.18


Gå tilbake