Saksnummer: 37/2019

Løpenummer: AR-2020-14

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Sigurd-Øyvind Kambestad

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Torunn Margrethe Hardeland

Saken gjelder: Pilotavtalen i Bristow Norway AS - spørsmål om menerstatning

Dommere: Wahl, Sundet, Aasgaard, Fl.Hansen, Schweigaard, Kjølberg, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 30.06.20


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2020-14 - sak 37-2019

Gå tilbake