Saksnummer: 37/2019

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Torunn Margrethe Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av Pilotavtalene i Bristow Norway AS.

Status: Til behandling

Gå tilbake