Saksnummer: 37/2019

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Torunn Margrethe Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av Pilotavtalene i Bristow Norway AS.

Dommere: Wahl, Sundet, Aasgaard, Fl.Hansen, Schweigaard, Kjølberg, Thuve

Berammet start: 10.06.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 11.06.20

Status: Berammet

Gå tilbake