Saksnummer: 37/2022

Løpenummer: AR-2023-25

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Advokat Edvard Bakke Advokat Kjetil S. Edvardsen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel 2. Ecura Bo og Habilitering AS

Advokat Torunn Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende arbeidstid - medleverordning.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Rieber-Mohn, Solbakken, Schweigaard, Christiansen, Hanasand

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 09.10.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-25

Gå tilbake