Saksnummer: 37/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel
2. Ecura Bo og Habilitering AS

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedrørende arbeidstid - medleverordning.

Berammet start: 29.08.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 31.08.23

Status: Berammet

Gå tilbake