Saksnummer: 38/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Katrine Hellum-Lilleengen

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Sjømat Norge

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tvist vedrørende tariffavtalens omfang.

Status: Til behandling

Gå tilbake