Saksnummer: 38/2022

Løpenummer: AR-2023-34

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Katrine Hellum-Lilleengen

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Sjømat Norge

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tvist vedrørende tariffavtalens omfang.

Dommere: Bjurstrøm, Jarbo, Hotvedt, Solbakken, Hanasand, Johansen, Grung

Notat: Avsluttet ved kjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 11.12.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-34 - sak 38-2022

Gå tilbake