Saksnummer: 39/2022

Løpenummer: AR-2023-20

Industri Energi

Advokat Karianne Rettedal

mot

Noble Drilling Norway AS

Advokat Gunnar Espeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende utgifter til tillitsvalgtsarbeid.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Rieber-Mohn, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 19.06.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-20 - sak 39-2022

Gå tilbake