Saksnummer: 39/2022

Industri Energi

Advokat Karianne Rettedal

mot

Noble Drilling Norway AS

Advokat Gunnar Espeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende utgifter til tillitsvalgtsarbeid.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Rieber-Mohn, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Berammet start: 01.06.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 02.06.23

Status: Berammet

Gå tilbake