Saksnummer: 39/2022

Industri Energi

Advokat Karianne Rettedal

mot

Noble Drilling Norway AS

Advokat Gunnar Espeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende utgifter til tillitsvalgtsarbeid.

Status: Til behandling

Gå tilbake