Saksnummer: 41/2022

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Christen Horn Johannessen ved advokatfullmektig Thany Thileepan

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Norsk Luftambulanse AS

Advokat Karoline Findalen Myhre

Saken gjelder: Tvist vedrørende retten til omdisponering av treningsdager.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Gjølstad, Berland, Hanasand, Olander, Aukner

Berammet start: 11.09.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 13.09.23

Notat: Felles behandling med sak 40-2022

Status: Berammet

Gå tilbake