Saksnummer: 41/2022

Løpenummer: AR-2023-28

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Christen Horn Johannessen ved advokatfullmektig Thany Thileepan

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Norsk Luftambulanse AS

Advokat Karoline Findalen Myhre

Saken gjelder: Tvist vedrørende retten til omdisponering av treningsdager.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Gjølstad, Berland, Hanasand, Olander, Aukner

Notat: Felles behandling med sak 40-2022

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 17.10.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-28 sak 41-2022

Gå tilbake