Saksnummer: 41/2022

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Christen Horn Johannessen ved advokatfullmektig Thany Thileepan

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Norsk Luftambulanse AS

Advokat Karoline Findalen Myhre

Saken gjelder: Tvist vedrørende retten til omdisponering av treningsdager.

Status: Til behandling

Gå tilbake