Saksnummer: 42/2022

Løpenummer: AR-2023-26

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Flygerforbund

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Luftfart 2. Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden (SAS)

Advokat Norah Rahimi

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av § 14 i overenskomst for piloter, avtale nr 541.

Dommere: Sundet, Jarbo, Tjomsland, Johansen, Hanasand, Bondevik, Grung

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 10.10.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-26

Gå tilbake