Saksnummer: 42/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Flygerforbund

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Luftfart
2. Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (SAS)

Advokat Norah Rahimi

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av § 14 i overenskomst for piloter, avtale nr 541.

Berammet start: 06.09.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 08.09.23

Status: Berammet

Gå tilbake