Saksnummer: 43/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Edvard Bakke Advokat Eirik Pleym-Johansen

mot

Staten ved Forsvarsdepartementet

Saken gjelder: Tvist vedrørende brudd på informasjons- og drøftelsesplikt.

Status: Til behandling

Gå tilbake