Saksnummer: 44/2022

Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon
2. Bristow Norway AS

Advokat Marie Blix Werner

Saken gjelder: Tvist vedrørendeforståelsen av Redningsmannsavtalen § 8, jf. 8.2.1 og § 14, jf 14.3 for 2018-2021.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Hotvedt, Coucheron, Hanasand, Johansen, Aukner

Status: Til behandling

Gå tilbake