Saksnummer: 13/2019

Løpenummer: AR-2019-25

Norsk Flytekniker Organisasjon

Advokat Thomas Benson

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Torunn Margrethe Hardeland

Saken gjelder: Spørsmål om rett til å beholde skifttillegg etter overføring til annen stilling

Dommere: Wahl, Jarbo, Bruzelius, Solbakken, Schweigaard, Hansen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 02.12.19

Sammendrag: Rett til å beholde skifttillegg ved overgang til annen arbeidstidsordning. Styringsrett I særavtale mellom SAS og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) er det bestemmelse om at arbeidstaker over 55 år og som har arbeide nattskift i 18 år, og «som av bedriften» overføres til ledig arbeid på dagen med årsak i «f.eks. helsemessige forhold» har rett til å beholde skifttillegget. Spørsmålet i saken var om arbeidstaker som av helsemessige forhold går over fra å arbeid skift inneholdende nattarbeid til kun arbeid på dagtid hadde en ubetinget rett til å beholde skifttillegget eller om dette var avhengig av bedriftens beslutning. Bestemmelsens tilblivelse talte klart for at det er opp til bedriften å overføre ansatte til en annen arbeidstidsordning. De som hadde fremforhandlet avtalen fra så vel SAS som NFO var samstemte om at det var en styringsrettsbestemmelse. Bemerkninger om at styringsretten må utøves innenfor allmenne saklighetsrammer.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-25 - sak 13-2019

Gå tilbake