Saksnummer: 13/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

Staten ved Kommunal og distriksdepartementet

Advokat Ida Thue

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av hovedavtalen punkt 2.5.5 nr 3.

Berammet start: 24.01.23. kl. 09.00
Berammet slutt: 26.01.23

Status: Berammet

Gå tilbake