Saksnummer: 13/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

Staten ved Kommunal og distriksdepartementet

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av hovedavtalen punkt 2.5.5 nr 3.

Status: Til behandling

Gå tilbake