Saksnummer: 13/2022

Løpenummer: AR-2023-4

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat

Advokat Andreas van den Heuvel

mot

Staten ved Kommunal og distriksdepartementet

Advokat Ida Thue

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av hovedavtalen punkt 2.5.5 nr 3.

Dommere: Sundet, Jarbo, Hotvedt, Bjørkli, Simonsen, Karlsen, Harstveit

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 28.02.23


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2023-4 sak 13-2022

Gå tilbake