Saksnummer: 23/74

Løpenummer: AR-2024-2

Landsorganisasjonen i Norge med Industri Energi

Advokatene Lornts Nagelhus, Andreas van den Heuvel og Yvonne Evensen

mot

Norges Rederiforbund

Advokatene Thomas Aa. Rasmussen og Are Gauslaa

Saken gjelder: Tvist vedrørende rettmessighet av varslet sympatiaksjon.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Gjølstad, Solbakken, Ulleberg, Andersen, Hanasand

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 05.02.24


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR 2024 2 nettpublisering

Gå tilbake