Saksnummer: 23/54

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Silje Hassellund Solberg

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Abelon Management AS

Saken gjelder: Tvist vedrørende urettmessig permittering/gjeninntakelse - etterbetaling.

Status: Til behandling

Gå tilbake