Saksnummer: 23/54

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Silje Hassellund Solberg

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Abelon Management AS

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Tvist vedrørende urettmessig permittering/gjeninntakelse - etterbetaling.

Dommere: Bjurstrøm, Jarbo, Rieber-Mohn, Solbakken, Hanasand, Weholdt

Berammet start: 22.05.24. kl. 09.00
Berammet slutt: 24.05.24

Status: Berammet


Gå tilbake