Saksnummer: 23/54

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Silje Hassellund Solberg

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Abelon Management AS

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Tvist vedrørende urettmessig permittering/gjeninntakelse - etterbetaling.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Pollen, Solbakken, Hanasand, Hansen, Grung

Berammet start: 09.10.24. kl. 09.00
Berammet slutt: 11.10.24

Status: Til behandling


Gå tilbake