Saksnummer: 23/77

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Offshore Norge

Advokat Erik Hognestad

mot

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Yvonne Evensen Advokat Lornts Nagelhus

Saken gjelder: Tvist vedrørendene forståelsen av sokkelavtalen. - krav på kompensasjon

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Kallerud, Hanasand, Solbakken, Grung, Hansen

Berammet start: 09.09.24. kl. 09.00
Berammet slutt: 16.09.24

Status: Berammet


Gå tilbake