Velkommen til Arbeidsretten

Arbeidsretten ble opprettet ved lov om arbeidstvister av 6. august 1915 nr. 2 og startet sin virksomhet 1. januar 1916. Det er som utgangspunkt arbeidslivets organisasjoner som er parter i saker for Arbeidsretten.

Fra 1. januar 2024 har Arbeidsretten flyttet til nye lokaler i Akersgata 45 (Backe-gården).

Arbeidsrettens system for elektronisk kommunikasjon:

Les mer

Berammede saker

26.02.24–28.02.24

Tvist vedrørende -rett til innsyn i lønnsopplysninger

05.03.24–07.03.24

Tvist vedrørende rett til pensjonsopptjening for arbeid på kommunal og interkommunal legevakt.

14.03.24–15.03.23

Tvist vedrørende usaklig/ulovlig permittering.

Se alle berammede saker

Saker til behandling

Saksnr. 23/81

Tvist vedrørende rett til redusert arbeidstid.

Saksnr. 23/80

Tvist vedrørende Kompensasjon ved landlovsnekt.

Saksnr. 23/79

Tvist vedrørende rett til sykepenger - folketrygdloven § 8-9

Se alle saker til behandling

Avgjorte saker

AR-2024-2

Tvist vedrørende rettmessighet av varslet sympatiaksjon.

AR-2023-36

Tvist vedrørende spørsmål om et ervervet lønnstillegg er i strid med gjeldende tariffavtale.

AR-2023-35

Tvisten gjelder krav om fastsettelsesdom for brudd på fredsplikten.

Se alle avgjorte saker