Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Likebehandlingsreglene ved utleie fra bemanningsforetak bundet av Industrioverenskomsten.
Les mer.

Tariffavtalens ettervirkning og spørsmål om brudd på fredsplikt.
Les mer.

Tvist om forståelen av protokoll av 16. mars 1989 inntatt som bilag 9 til Verkstedoverenskomsten for Forsvaret, og om forståelsen av § 9-3 nr. 5 i tilpasningsavtalen for Forsvaret til HA LO-NHO.
Les mer.

Gå til toppen av siden