Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Spørsmål om kompensasjon for beredskapstjeneste,
Les mer.

Spørsmål om krav til tariffmessig hjemmel for permisjon og om omgåelse av tarifforpliktelser.
Les mer.

Lønnsregulering etter hovedtariffavtalen.
Les mer.

Gå til toppen av siden