Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Tvist vedr. godtgjørelse for bevegelige helligdager.
Se avgjørelsen.

Tvist vedr. opprettelse av tariffavtale, krav om etterbetaling.
Se avgjørelsen.

Tvist vedrørende brudd på fredsplikt.
Se avgjørelsen.

Gå til toppen av siden