Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Tvist vedrørende brudd på fredsplikt.
Se avgjørelsen.

Tvist vedr. forståelsen av Flyavtalen del A § 6, 4 og 11 1. ledd.
Se avgjørelsen.

Tvist vedr. gyldigheten av arbeidstidsbestemmelser i tariffavtale ved Rikslønnsnemndas kjennelse.
Se avgjørelsen.

Gå til toppen av siden