Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Tvist vedr. tariffbrudd og krav om etterbetaling som følge av manglende gjennomføring av tariffoppgjøret 2013.
Les mer.

Tvist vedr. forståelse av protokoll for piloter.
Les mer.

Tvist vedr. HTA § 52 - tjenestefri med lønn.
Les mer.

Gå til toppen av siden