Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Spørsmål om arbeidstidsordning for ambulansetjenesten er tariffstridig.
Les mer.

Forståelsen av Vekteroverenskomsten § 2
Les mer.

Tolkning av vilkåret "fremmøtestedet" i Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger mv. punkt 3.3 femte ledd.
Les mer.

Gå til toppen av siden