Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Tvist vedr. Tariffbrudd Oljeserviceavtalen pkt. 2.1.2.
Les mer.

Spørsmål om avvisning av søksmål om arbeidstakeres tariffmessige adgang til å reservere seg mot medlemskap i kommunal pensjonsordning.
Les mer.

Utvalgskrets for beregning av ansiennitet ved oppsigelse - Hovedavtalen § 8-2.
Les mer.

Gå til toppen av siden