Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Permisjon med lønn for tillitsvalgte for deltakelse på kurs.
Les mer.

Spørsmål om seks arbeidsplaner i Nobina Norge AS oppfyller vilkårene for 35,5 timers uke etter Bussbransjeavtalen bilag 1 (arbeidstidsbilaget) del A nr. 3 bokstav c.
Les mer.

Hovedtariffavtalens bestemmelse om ansettelse i full stilling.
Les mer.

Gå til toppen av siden