Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Tvist vedr. godtgjørelse for bevegelige helligdager.
Se avgjørelsen.

Tvist vedr. opprettelse av tariffavtale, krav om etterbetaling.
Se avgjørelsen.

Tvist vedr. forståelsen av Flyavtalen del A § 6, 4 og 11 1. ledd.
Se avgjørelsen.

Gå til toppen av siden