Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Tvist om forståelen av protokoll av 16. mars 1989 inntatt som bilag 9 til Verkstedoverenskomsten for Forsvaret, og om forståelsen av § 9-3 nr. 5 i tilpasningsavtalen for Forsvaret til HA LO-NHO.
Les mer.

Permisjon med lønn for tillitsvalgte for deltakelse på kurs.
Les mer.

Spørsmål om seks arbeidsplaner i Nobina Norge AS oppfyller vilkårene for 35,5 timers uke etter Bussbransjeavtalen bilag 1 (arbeidstidsbilaget) del A nr. 3 bokstav c.
Les mer.

Gå til toppen av siden