Velkommen til Arbeidsretten

Siste avgjørelser

Tvist vedrørende rett til å velge tillitsvalgte blant forbundets medlemmer
Se avgjørelsen.

Tvist vedr. minstegrensen for innmelding i pensjonsordningene for helseforetak.
Se avgjørelsen.

Tvist vedr. forhandlingsrett
Se avgjørelsen.

Gå til toppen av siden