Alle avgjorte saker

2024

Avgjort

Løpenr.

Parter

Hva saken gjelder

05.06.24

AR-2024-15

Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Industri 2. Aker Solutions AS avd. Moss

Tvist vedrørende utvelgelse til permittering.

03.06.24

AR-2024-14

Fagforbundet mot 1. Private Barnehagers landsforbund 2. Elvegården Barnehage AS

Tvist vedrørende rett til sykepenger - folketrygdloven § 8-9

06.05.24

AR-2024-13

Det norske maskinistforbund mot 1. Kystrederiene 2. Hordalaks Sjø AS

Tvist vedrørende forståelsen av bestemmelse i § 7 Faste tillegg

AR-2024-12

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS med Yrkestrafikkforbundet mot 1. Norges Lastebileier-forbund 2. Ørland Transport AS

Tvist vedrørende gyldigheten av lokal protokoll.

29.04.24

AR-2024-11

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Norges Lastebileier-forbund 2. Ørland Transport AS

Tvist vedrørende gyldigheten av lokal protokoll.

29.04.24

AR-2024-10

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Menzies Aviation Oslo AS

Tvist vedrørende forskjøvet arbeidstid, § 3.3.6

15.04.24

AR-2024-9

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri

Tvist vedrørende -rett til innsyn i lønnsopplysninger

15.04.24

AR-2024-8

SAN Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Avinor AS

Tvist vedrørende usaklig/ulovlig permittering.

12.04.24

AR-2024-7

Den norske legeforening mot 1. KS Kommunesektorens organisasjon 2. Voss kommune

Tvist vedrørende rett til pensjonsopptjening for arbeid på kommunal og interkommunal legevakt.

AR-2024-6

Industri Energi mot Schlumberger Oilfield UK Limited

Tvist vedrørende påstått ulovlig lockout og annen arbeidskamp.

27.02.24

AR-2024-5

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) 2. NordRen AS

Tvist vedrørende forståelsen av § 4.5 gjennomsnittsberegning i Overenskomst for miljøvirksomheter.

27.02.24

AR-2024-4

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri og Kaefer Energy AS

Tvist vedrørende lønnet omsorgspermisjon.

26.02.24

AR-2024-3

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet mot Kommunesektorens organisasjon KS

Tvist vedrørende retten til å beholde kortere ordinær arbeidstid (betalt spisepause).

05.02.24

AR-2024-2

Landsorganisasjonen i Norge med Industri Energi mot Norges Rederiforbund

Tvist vedrørende rettmessighet av varslet sympatiaksjon.

2023

Avgjort

Løpenr.

Parter

Hva saken gjelder

11.12.23

AR-2023-36

Norsk Sykepleierforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Tvist vedrørende spørsmål om et ervervet lønnstillegg er i strid med gjeldende tariffavtale.

11.12.23

AR-2023-35

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Luftfart 2. Norsk Luftambulanse AS mot 2. Arbeidstakerorganisasjonen Parat 1. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Tvisten gjelder krav om fastsettelsesdom for brudd på fredsplikten.

11.12.23

AR-2023-34

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Sjømat Norge

Tvist vedrørende tariffavtalens omfang.

15.11.23

AR-2023-33

Det norske maskinistforbund mot 1. Kystrederiene 2. Hordafor AS

Tvist vedrørende tilleggslønn maskinoffiserer.

01.11.23

AR-2023-32

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot Staten ved Forsvarsdepartementet

Tvist vedrørende brudd på Verkstedoverenskomsten § 7-7.

23.10.23

AR-2023-31

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi mot Norges Rederiforbund

Tvist vedrørende rettmessighet av varslet sympatiaksjon.

19.10.23

AR-2023-30

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot Staten ved Forsvarsdepartementet

Tvist vedrørende brudd på informasjons- og drøftelsesplikten.

19.10.23

AR-2023-30

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot Staten ved Forsvarsdepartementet

Tvist vedrørende brudd på informasjons- og drøftelsesplikt.

17.10.23

AR-2023-29

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi mot 1. Norges Rederiforbund 2. Saipem Drilling Norway AS

Begjæring om gjenopptakelse av Arbeidsrettens sak 9/2020.

17.10.23

AR-2023-28

Arbeidstakerorganisasjonen Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Norsk Luftambulanse AS

Tvist vedrørende retten til omdisponering av treningsdager.

17.10.23

AR-2023-28

Arbeidstakerorganisasjonen Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Norsk Luftambulanse AS

Tvist vedrørende retten til utbetaling av kompensasjon for trening.

11.10.23

AR-2023-27

Yrkestrafikkforbundet (YTF) mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Tvist vedrørende Bilaget om korte velferdspermisjoner.

10.10.23

AR-2023-26

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Flygerforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Luftfart 2. Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden (SAS)

Tvist vedrørende forståelsen av § 14 i overenskomst for piloter, avtale nr 541.

09.10.23

AR-2023-25

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel 2. Ecura Bo og Habilitering AS

Tvist vedrørende arbeidstid - medleverordning.

04.10.23

AR-2023-24

Hovedorganisasjonen Virke mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Tvist vedrørende omfangsbestemmelsen i Grossistoverenskomsten Fellesforbundet.

28.09.23

AR-2023-23

Norske Skuespillerforbund mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Hålogaland teater AS

Tvist vedrørende Teateroverenskomsten Pkt. 2.1.7.2 - særskilt samtykke.

09.08.23

AR-2023-22

1. Det Norske Maskinistforbund 2. Vidar Paulsen mot Kommunesektorens organisasjon KS

Tvist vedrørende spørsmål om tariffbrudd.

29.06.23

AR-2023-21

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi mot 1. Norges Rederiforbund 2. Archer AS

Tvist vedrørende forståelsen av flyteriggavtalen - gavepensjon, bilag 4.

19.06.23

AR-2023-20

Industri Energi mot Noble Drilling Norway AS

Tvist vedrørende utgifter til tillitsvalgtsarbeid.

16.06.23

AR-2023-19

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Luftfart mot Norsk Flyteknikerorganisasjon

Tvist vedrørende om plassoppsigelse var i strid med arbeidstvistsloven § 3.

13.06.23

AR-2023-18

Den norske legeforening mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Sunnaas sykehus HF

Tvist vedrørende rett til redusert arbeidstid og lønn.

02.06.23

AR-2023-17

Landsorganisasjonen i Norge (LO) mot 1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Gausdal Landhandleri Transport AS

Tvist vedrørende forståelsen av Overenskomst for transportselskaper mellom Virke og Fellesforbundet §§ 3.4.1 og 3.5.

31.05.23

AR-2023-16

Fellesorganisasjonen (FO) mot Oslo kommune

Tvist vedrørende rett til sykepenger etter Dokument 25 - Overenskomster i Oslo kommune.

31.05.23

AR-2023-15

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Mat og Drikke 2. Stange gårdsprodukter AS

Tvist vedrørende overtidsbetaling.

22.05.23

AR-2023-14

Landsorganisasjonen i Norge med LO Stat og Fagforbundet mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Unicare Bo og Omsorg AS

Tvist vedrørende forståelsen av overenskomst del B.

11.05.23

AR-2023-13

Politiets Fellesforbund mot Staten

04.05.23

AR-2023-12

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Securitas AS

Tvist vedrørende tolkning av Vekteroverenskomstens bestemmelser om tjenestegrensetillegg.

11.04.23

AR-2023-11

Den norske legeforening mot Arbeidsgiverforeningen Spekter

Tvist vedrørende forståelsen av overenskomsten Del A2§ 2.2 om ambulerende tjeneste.

27.03.23

AR-2023-9

Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon 2. Bristow Norway AS

Tvist vedrørendeforståelsen av Redningsmannsavtalen § 8, jf. 8.2.1 og § 14, jf 14.3 for 2018-2021.

27.03.23

AR-2023-10

Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Norwegian Cabin Services Norway

Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Kabinavtalen for 2020-2022.

23.03.23

AR-2023-8

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Sjøoffisersforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Sjøfart 2. Fjord1 AS

Tvist vedrørende administrasjonstillegg for skipsførere mv.

21.03.23

AR-2023-7

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Fjeldseth AS

Tvist vedrørende urettmessig permittering og etterbetaling.

20.03.23

AR-2023-6

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Linga Service AS

Tvist vedrørende videreført tariffavtale ved omorganisering.

09.03.23

Norsk Sykepleierforbund mot Oslo kommune

Tvist vedrørende spørsmål om beregning av renter av yrkesskadeerstatning.

28.02.23

AR-2023-4

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat mot Staten ved Kommunal og distriksdepartementet

Tvist vedrørende forståelsen av hovedavtalen punkt 2.5.5 nr 3.

14.02.23

AR-2023-3

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat og Norsk Tjenestemannslag (NTL) mot Arbeidsgiverforeningen Spekter

Tvist vedrørende forståelsen av §6.2 femte avsnitt om forutsigbarhet for arbeids- og fritidshelg.

13.02.23

AR-2023-2

Sammenslutningen av Fagorganiserte i energisektoren (SAFE) mot 1. Norges Rederiforbund 2. Deepsea Management AS

Tvist vedrørende svingskift.

31.01.23

AR-2023-1

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel og Kontor mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Air Liquide Norway AS

Tvist vedrørende om individuell lønnsvurdering etter Standardoverenskomsten.

2022

Avgjort

Løpenr.

Parter

Hva saken gjelder

19.12.22

AR-2022-42

Arbeidstakerorganisasjonen Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Norwegian Pilot Services Norway AS

Tvist vedrørende pensjon - Pilotavtalens bilag B.

19.12.22

AR-2022-41

YS med YS Stat mot Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet

Tvist vedrørende tiltredelse til hovedavtalen i staten jf. hovedavtalen § 16.

13.12.22

AR-2022-40

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel og Kontor (HK) mot 1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Ikea AS

Tvist vedrørende lønn for lagerarbeidere etter Landsoverenskomsten Virke-LO/HH

09.12.22

AR-2022-39

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Kabinansattes Forbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Luftfart 2. Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden

Tvist vedrørende avtale 543, bilag H Ansiennitet.

05.12.22

AR-2022-38

Norsk Sykepleierforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. NHO Service og Handel 3. Borger AS 4. Recoveryakademiet AS

Tvist vedrørende tariffstridig arbeidstidsordning og krav om etterbetaling.

05.12.22

AR-2022-37

Bibliotekarforbundet mot Oslo kommune

Tvist vedrørende tolkning av arbeidstidsbestemmelser.

28.11.22

AR-2022-36

1. Norsk Losforbund 2. YS Stat mot 1. Staten ved Kommunal- og distriksdepartementet 2. Staten ved Kystverket

Tvist vedrørende ettervirkningen av særavtale

07.11.22

AR-2022-35

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Gardermoen Fuelling Services AS

Tvist vedrørende grunnlag for beregning av timelønn - overtidsgodtgjørelse.

25.10.22

AR-2022-34

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) med Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Gardermoen Fuelling Services AS

Tvist vedrørende godtgjørelse for overtidsarbeid på friskifdøgn.

20.10.22

AR-2022-33

Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Norwegian Pilot Services Norway AS

Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Pilotavtalen.

28.09.22

AR-2022-31

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Securitas AS

Tvst vedrørende utbetaling av lønn for faktisk utført arbeid.

16.09.22

AR-2022-29

Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN) mot Arbeidsgiverforeningen Spekter

Tvist vedrørende om forståelsen av bestemmelse om spisepauser i overenskomst.

29.08.22

AR-2022-27

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat og NTL mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Norsk Tipping AS

Tvist vedrørende gjennomsnittsberegning av arbeidstid, samt krav om etterbetaling.

22.08.22

AR-2022-25

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri mot 1. Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet 2. Norske Skog Skogn EL og IT Klubb

Tvist vedrørende fredsplikt.

17.08.22

AR-2022-24

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Nelfo og NHO Service og Handel 2. Securitas AS

Tvist vedrørende sakligheten av permittering - utvelgelse

09.08.22

AR-2022-23

Det norske maskinistforbund mot Kystrederiene

Tvist vedrørende innplassering lønnstabell.

09.08.22

AR-2022-22

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Pilotavtalen.

09.08.22

AR-2022-21

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Flygerforbund (NF) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden

Tvist vedrørende medbestemmelse.

09.08.22

AR-2022-20

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Tvist vedrørende forståelsen av reglene om medlemsmøter etter hovedavtalen 2018-21, §5-6 nr. 4.

27.06.22

AR-2022-19

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet mot 1. Kommunesektorens organisasjon KS 2. Rogaland Brann og Redning IKS

Tvist vedrørende HTA kap. 2 pkt. 2.1.11, jf vedlegg 5 kap 13 § 13-2 pkt. 3 - trekk av medlemsinnskudd

15.06.22

AR-2022-18

Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Bristow Norway AS

Tvist vedrørende forståelsen av Pilotavtalen.

15.06.22

AR-2022-17

SAFE mot 1. Norges Rederiforbund 2. Altera Infrastructure Crew AS

Tvist vedrørende kompensasjon ved bortfall av planlagt arbeid.

15.06.22

AR-2022-16

Yrkestrafikkforbundet (YTF) mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Tvist vedrørende omfangsområdet for turbildelen i Bussbransjeavtalen.

14.06.22

AR-2022-15

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med Negotia mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Abelia 2. TietoEvry Norway AS

Tvist vedrørende tariffmessigheten av lokalt lønnsoppgjør.

14.06.22

AR-2022-14

Organisasjonen for administrative Ledende og Tekniske stiller, ALT mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Abelia

Tvist vedrørende organisasjonfrihet ved lønnsoppgjør.

13.06.22

AR-2022-13

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Abelia 2. TietoEvry Norway AS

Tvist vedrørende tariffmessigheten av lokalt lønnsoppgjør.

13.05.22

AR-2022-12

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri 2. Kaefer Energy AS

Lønnssystem - spørsmål om tariffmessighet av ensidig innførte individuelle lønnstillegg.

28.04.22

AR-2022-11

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Apotek 1 Gruppen AS

Tvist vedrørende Grossistoverenskomstens anvendelse

27.04.22

AR-2022-10

Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Bristow Norway AS

Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Pilotavtalen for 2018-2019.

25.04.22

AR-2022-9

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med IndustriEnergi mot 1. Norges Rederiforbund 2. 4Service Offshore AS 3. KCA Deutag Modu Operations AS 4. Odfjell Drilling AS 5. Rowan Norway Limited 6. Floatel Service Ab 7. Saipem Drilling Norway AS 8. Seadrill Europe Management AS

Tvist vedrørende Flyteriggavtalen, punkt 8 - første avsnitt. Lønnsplikt ved koronatesr.

21.03.22

AR-2022-8

Utdanningsforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Det norske maskinistforbund, Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Bibliotekarforbundet, Det Norske Diakonforbund, Norsk Radiografforbund, Presteforeningen mot KS Kommunesektorens organisasjon

Tvist vedrørende gyldigheten av bestemmelser fastsatt av Rikslønnsnemnda.

21.03.22

AR-2022-8

Norsk Sykepleierforbund mot KS Kommunesektorens Organisasjon

Tvist vedrørende gyldigheten av bestemmelser fastsatt av Rikslønnsnemnda.

21.03.22

AR-2022-7

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. NHO Service og Handel 3. Human Care AS 4. Olivia Solhaugen AS

Arbeidstid- medleverturnus.

08.02.22

AR-2022-6

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) mot Deepocean AS

Lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere

07.02.22

AR-2022-5

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) mot 1. Hovedorganisasjonen Virke 2. SATS Vest AS

Tvist vedrørende utlevering av arbeidstøy, samt krav om etterbetaling.

02.02.22

AR-2022-4

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat mot Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Barne- og familiedepartementet

Spørsmål om grensedragningen mellom forhandlingsrett og politisk beslutning - hovedavtalen i staten §§ 5 og 19.

20.01.22

AR-2022-3

Landsorganisasjonen i Norge ved LO Stat med Norsk Tjenestemannslag mot Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Spørsmål om tariffmessighet av organisering av medbestemmelsesapparatet i NAV Troms og Finnmark.

17.01.22

AR-2022-2

Norsk Radiografforbund mot 1. Aleris Røntgen AS 2. Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeid på lørdager.

06.01.22

AR-2022-1

Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Widerøe Flyveselskap AS

Tvist vedrørende brudd på hovedavtalens regel om utvelgelse ved permittering.

2021

Avgjort

Løpenr.

Parter

Hva saken gjelder

01.12.21

AR-2021-37

Den norske tannlegeforening mot KS Kommunesektorens organisasjon

Tvist vedrørende tolkning av HTA kap. 1 pkt. 4.3 og 4.5, helge- og høytidsarbeid.

25.11.21

AR-2021-36

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet mot 1. KS Kommunesektorens organisasjon 2. Nordre Follo kommune

HTA 2018-2020 kap. 1, pkt. 8.3.8 - vilkår om å være gjeninntrådt i stillingen.

18.11.21

AR-2021-35

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Arbeidstidsordning - oppstart av skiftplaner

25.10.21

AR-2021-34

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Mediebedriftenes landsforening 2. Innlandet Distribusjon Lillehammer AS

Forståelsen av reglene om mertid i avisbudavtalen.

20.10.21

AR-2021-33

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Reiseliv 2. Select Service Partner AS 3. Compass Group AS

Lønnsforhandlinger og -reguleringer etter Riksavtalen § 3.1

20.10.21

AR-2021-32

Utdanningsforbundet mot 1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Jæren folkehøgskole

Særavtale for undervisningspersonale - tidsressurs til kontaktslærer- og hovedlærerfunksjoner. Krav om etterbetaling ihht tariffrettslige regler.

20.10.21

AR-2021-31

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Spørsmål om lønnsmessige konsekvenser av nedsatt arbeidstid

18.10.21

AR-2021-30

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet mot KS

Forståelsen av HTA kap. 1, § 6, pkt. 6.8 forskjøvet arbeidstid.

30.09.21

AR-2021-29

Norsk Sjøoffisersforbund mot 1. Kystrederiene 2. Sølvtrans Rederi AS

Spørsmål om rett til kompensasjon.

29.09.21

AR-2021-28

SAFE mot 1. Norges Rederiforbund 2. Island Offshore Management AS 3. Tios Crewing AS

Tariffbundethet.

09.09.21

AR-2021-27

LO Stat med Fagforbundet mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Nationaltheatret AS 3. Beaivvás Sámi Nasunálateáhter

Teateroverenskomsten § 5.2.1.1 - forholdet til Statens reiseregulativ.

02.09.21

AR-2022-28

Utdanningsforbundet mot KS Kommunesektorens organisasjon

Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonale.

23.08.21

AR-2021-26

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi mot 1. Norges Rederiforbund 2. Island Offshore Management 3. TIOS Crewing AS

Tariffbundethet

23.08.21

AR-2021-25

Det norske maskinistforbund mot 1. Kystrederiene 2. Sølvtrans Rederi AS

Tvist vedrørende pensjon for sjøfolk.

16.08.21

AR-2021-24

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Unibuss Tur AS

Avskjed av tillitsvalgt.

29.06.21

AR-2021-22

SAFE mot 1. Norges Rederiforbund 2. Deep Sea Management AS

Svingskifttillegg.

29.06.21

AR-2021-21

Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Pilotavtalens bestemmelser om avgangsvederlag

29.06.21

AR-2021-15 / AR-2021-23

YS med Delta mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Avinor AS 3. Svalbard Lufthavn AS 4. Avinor Flysikring AS

Tolkning av pensjonsbestemmelsene i Avinorkonsernet.

28.06.21

AR-2021-20

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Assa Abloy Entrance Systems Norway AS

Spørsmål om krav på overtidsgodtgjørelse for reisetid.

18.06.21

AR-2021-19

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Flygerforbund og Norske SAS-flygeres Forening mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden

Spørsmål om usaklig og ugyldig permittering av piloter.

16.06.21

AR-2021-18

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk tjenestemannslag mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Abelia

Tvist vedrørende forståelse av Overenskomst § 3 - Løpetid av særavtale.

16.06.21

AR-2021-17

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Hovedorganisasjonen Virke 2. Asko Vest AS

Krav om forhåndsdrøftelser med tillitsvalgt etter Hovedavtalen Virke § 4-4.7 sjette ledd

03.06.21

AR-2021-16

Norsk Flygelederforening mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Avinor Flysikring AS

Ansiennitet i forbindelse med permittering - Hovedavtalen § 18.

18.05.21

AR-2021-14

Norsk Sjøoffisersforbund mot 1. Kystrederiene 2. Sølvtrans Rederi AS

Tvist vedrørende pensjon for sjømenn.

18.05.21

AR-2021-13

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Mat og Drikke 2. Tine SA

Meierioverenskomsten § 2 pkt. 5 - innføring av skiftarbeid

29.04.21

AR-2021-12

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Ørnulf Wiig Installasjon AS

Landsoverenskomsten for elektrofagene § 4B - Produktivitetslønn

19.04.21

AR-2021-11

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Sjøoffisersforbund mot Norges Rederiforbund

Tvist vedrørende forståelsen av § 5.6 i NOR overenskomsten.

07.04.21

AR-2021-10

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Reiseliv

Tvist vedrørende forståelsen av overenskomsten § 5 jf. § 3, krav om etterbetaling.

22.03.21

AR-2021-9

Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE) mot 1. Norges Rederiforbund 2. Knutsen O AS

Felles hovedforhandling med sak 22/2020 Tvist vedrørende flyteriggavtalens virkeområde.

22.03.21

AR-2021-8

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi mot 1. Norges Rederiforbund 2. Knutsen OAS Shipping AS

Felles hovedforhandling med sak 25/2020. Tvist vedrørende virkeområde og anvendelse av overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger.

19.03.21

AR-2021-7

Landsorganisasjonen i Norge (LO) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. MOWI ASA

Tvist vedrørende beregningsgrunnlaget for overtidsbetaling.

01.03.21

AR-2021-6

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) mot 1. Norges Rederiforbund 2. Rowan Norway Limited

Spørsmål om tariffmessigheten av midlertidig stillingsreduksjon.

26.02.21

AR-2021-5

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Logistikk og Transport 2. PostNord AS

Tvist vedrørende tariffmessig avlønning.

16.02.21

AR-2021-4

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Spørsmål om streik er tariffstridig og ulovlig

08.02.21

AR-2021-3

Landsorganisasjonen i Norge (LO) mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Riksteatret

Arbeidstid.

08.02.21

AR-2021-2

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi mot 1. Norges Rederiforbund 2. Saipem Drilling Norway AS

Sykelønnens størrelse ved permittering - flyteriggavtalens pkt. 17.3.

13.01.21

AR-2021-01

Norsk Skuespillerforbund mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. LL Det Norske Y\Teatret AS

Tvist vedrørende forståelsen av turnébegrepet. Teateroverenskomsten pkt. 5.2.2.2.

2020

Avgjort

Løpenr.

Parter

Hva saken gjelder

17.12.20

AR-2020-30

Sammenslutningen av Fagorganiserte i energisektoren (SAFE) mot 1. Norges Rederiforbund 2. COSL Offshore management AS

Spørsmål om tariffmessig krav overtids- og ventetidsbetaling.

16.12.20

AR-2020-29

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Flygerforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden

Tariffmessighet av omdisponering av fridager etter standby for piloter i SAS.

15.12.20

AR-2020-28

Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE) mot 1. Norges Rederiforbund 2. Altera infrastructure production AS

Tvist vedrørende spørsmål om tariffstridig avlønning.

12.12.20

SAFE mot 1. Norges Rederiforbund 2. Odfjell Drilling management AS

Krav på kompensasjon ved forlenget oppholdsperiode.

09.12.20

AR-2020-27

Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Spørsmål om brudd på Pilotavtalen i SAS.

16.11.20

AR-2020-26

Delta mot 1. KS 2. Ålesund kommune 3. Orkland kommune 4. Heim kommune

Felles hovedforhandling med sak 31/2019. Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner. Det ble avsagt kjennelse om partshjelp i saken...

16.11.20

AR-2020-25

Landsorganisasjonen i Norge med Fagforbundet mot 1. KS 2. Ålesund kommune 3. Orkland kommune 4. Heim kommune

Felles hovedforhandling med sak 32/2019. Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner. Det ble avsagt kjennelse om partshjelp i saken...

16.11.20

AR-2020-25

Landsorganisasjonen i Norge med Fagforbundet mot KS

Felles hovedforhandling med sak 32/2019. Arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen i nye kommuner.

16.10.20

AR-2020-24

SAFE mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. ESS Support Services AS

Avlønning av midlertidig ansatte.

07.10.20

AR-2020-23

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) mot Norges Rederiforbund

Lønnsplikt i forbindelse med konflikt.

24.09.20

AR-2020-22

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mot Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Virkeområder for Brønnserviceavtalen.

24.09.20

AR-2020-21

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Virkeområde for Oljeserviceavtalen.

21.09.20

AR-2020-19

YS-Spekter med Negotia mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Felleskjøpet Agri SA

Tvist vedrørende provisjonsgrunnlag ihht lokal særavtale.

03.07.20

AR-2020-18

1. Næringslivets Hovedorganisasjon 2. Schindler AS mot 1. Landsorganisasjonen i Norge 2. EL & IT Forbundet 3. Montørklubben i Schindler AS

Spørsmål om tariffstridig og ulovlig arbeidskamp gjennom nektelse av bruk av arbeidsverktøy og tilbakeholdelse av lønn

30.06.20

AR-2020-15

Delta mot 1. KS 2. Arendal kommune

Tvist om individuelle vilkår er i strid med lokal særavtale. Bostedskrav i forbindelse med beredskapsordning.

30.06.20

AR-2020-14

Arbeidstakerorganisasjonen Parat mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Pilotavtalen i Bristow Norway AS - spørsmål om menerstatning

29.06.20

AR-2020-13

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mot Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Spørsmål om tariffstridig og ulovlig plassoppsigelse

12.06.20

AR-2020-12

Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE) mot 1. Norges Rederiforbund 2. Island Offshore Crewing AS

Flyteriggavtalen HTA pkt. 4.21 - gyldighet av oppsigelse av tillitsvalgt

08.05.20

AR-2020-11

Det norske maskinistforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Sjøfart 2. Fjord 1 ASA

Administrasjonstillegg.

04.05.20

AR-2020-10

Handel og Kontor Norge mot Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Medbestemmelse ved lønnsinnplassering i hht. Landsoverenskomsten mellom AAF og HK

20.04.20

AR-2020-9

SAFE - Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren mot 1. Norges Rederiforbund 2. SAIPEM Drilling Norway AS

Ansiennitetsvurdering i forbindelse med permittering og nedbemanning. Forholdet til innleid personell

20.04.20

AR-2020-8

De Samarbeidende Organisasjoner (DSO) mot 1. Norges Rederiforbund 2. Saipem Drilling Norway AS 3. SAIPEM SPA

Ansiennitetsvurdering i forbindelse med permittering og nedbemanning. Forholdet til innleid personell.

02.03.20

AR-2020-6

Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Widerøes Flyveselskap AS

Spørsmål om brudd på Pilotavtalen § 11.1 om drøftingsplikt før oppsigelse.

25.02.20

AR-2020-5

Landsorganisasjonen i Norge (LO) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Nordlaks Oppdrett AS

Havbruksoverenskomstens regler om arbeids. Etterbetalingskrav.

13.02.20

AR-2020-4

Delta mot 1. Kommunesektorens Organisasjon KS 2. Fredrikstad kommune

Kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse

10.02.20

AR-2020-3

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri 2. Apply AS

Betydningen av sykefravær i årsavregning.

29.01.20

AR-2020-2

Politiets Fellesforbund mot Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet ved Politidirektoratet

Tvist vedrørende krav på kompensasjon etter ATB § 3-6 for helge- og høytidsdager.

03.01.20

AR-2020-1

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel 2. Securitas AS

Innføring av våkenmelding for vektere. Forholdet til tariffregler om kontrolltiltak og arbeidstid

2019

Avgjort

Løpenr.

Parter

Hva saken gjelder

16.12.19

AR-2019-30

Lederne mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Baker Hughes Norge AS

Adgang til permittering av arbeidstakere som har friperiode.

12.12.19

AR-2019-29

Landsorganisasjonen i Norge, LO med Industri Energi mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO med Norsk Olje og Gass 2. Aker BP ASA

Krav på ventetidsbetaling.

09.12.19

AR-2019-28

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS mot Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO

Tariffmessigheten av advarsel til tillitsvalgt.

05.12.19

AR-2019-27

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL

Hovedavtalen § 54 - stillingsvern for tillitsvalgt

02.12.19

AR-2019-26

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Transport 2. Boreal Buss

Tvist vedrørende forståelsen av Bussbransjeavtalen 2018-2020 § 5.5.1

02.12.19

AR-2019-25

Norsk Flytekniker Organisasjon mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Spørsmål om rett til å beholde skifttillegg etter overføring til annen stilling

18.11.19

AR-2019-24

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat og Norsk Jernbaneforbund mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Vy gruppen AS

Gjennomsnittsberegning av ukentlig arbeidstid og tariffrettslig krav på etterbetaling.

11.11.19

AR-2019-23

Landsorganisasjonen i Norge, LO med LO Stat mot Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Krav til godkjennelse av arbeidstidsordninger

07.10.19

AR-2019-22

Landsorganisasjonen i Norge (LO) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Leiv Vidar AS

Spørsmål om arbeidstidsordning er "vanlig 2-skiftarbeid"

27.09.19

AR-2019-21

Arbeidsgiverforeningen Spekter mot 1. YS-Spekter 2. Negotia

Spørsmål om tariffstridig og ulovlig arbeidskamp under mellomoppgjør.

22.08.19

AR-2019-20

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS mot Hovedorganisasjonen Virke

Spørsmål om nemndsavgjørelse er ugyldig

20.08.19

AR-2019-19

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel

Rett til lønn for renholdere for løpende tid mellom oppdrag

AR-2020-20

Landsorganisasjonen i Norge, LO med Industri Energi mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO med Norsk Olje og Gass 2. ESS Support Services AS

Avlønning av midlertidig ansatte

11.07.19

AR-2019-18

Landsorganisasjonen i Norge (LO) v/ LO Stat med Norsk Jernbaneforbund mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. VY Buss AS

Tvist vedr. forståelsen av Bussbransjeavtalen - Nettbuss bilag 9 - nedsettelse av arbeidstid, samt krav om etterbetaling.

13.06.19

AR-2019-17

Arbeidstakerorganisasjonen Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden

Virkningstidspunkt for økning av diettsatser.

13.06.19

AR-2019-16

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Kabinansattes forbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden

Virkningstidspunktet for økning av diettsatser.

06.05.19

AR-2019-15

Landsorganisasjonen i Norge, LO med Norsk Arbeidsmandsforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO med NHO Service og Handel 2. Securitas AS

Tjenestegrenstillegg

02.05.19

AR-2019-14

LO Stat med Fagforbundet mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Nettbuss AS

Tvist vedr. krav om fagbrevtillegg.

29.04.19

AR-2019-13

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi mot 1. Norges Rederiforbund 2. Prosafè Offshore Ltd.

Tvist vedr. forståelsen av flyteriggavtalen pkt. 9 - driftsmessige årsaker.

14.04.19

AR-2020-7

Negotia mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Coca-Cola European Partners Norge

Tariffestede kriterier for individuell lønnsfastsettelse.

25.03.19

AR-2019-12

Arbeidstakerorganisasjonen Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Bristow Norway AS

Tvist vedr. rett til permisjon.

13.03.19

AR-2019-11

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service 2. ISS Facility Services AS

Tvist vedr. avlønning i strid med ufravikelighetsnormene.

13.03.19

AR-2019-10

Arbeidstakerorganisasjonen Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Securitas AS

Tjenestegrenstillegg for vektere.

13.03.19

AR-2019-09

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Flygerforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden

Kollektivavtalen § 8 pkt 3 - plassering av feriedager.

01.03.19

AR-2019-08

1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO 2. Aviator Airport Alliance AS mot 1. Landsorganisasjonen i Norge, LO med Fellesforbundet 2. Aviator Klubben i Fellesforbundet

Tvist vedr. temponedsettelse - tariffstridig og ulovlig.

11.02.19

AR-2019-07

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Norwegian Air Shuttel ASA

Tvist vedr. forståelsen av Hovedavtalen mellom NHO og YR § 3-7 nr. 2.

28.01.19

AR-2019-06

Naturviterne mot 1. Norges fjellstyresamband 2. Engerdal fjellstyre

Tvist vedr. tariffavtalens pkt. 5, § 5.3.2 minstelønntabell

15.01.19

AR-2019-05

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel mot Norsk Sykepleierforbund

Tvist vedr. HTA, tariffavtalers omfang

15.01.19

AR-2019-05

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel mot Norsk Sykepleierforbund

Tvist vedr. HTA, tariffavtalers omfang

15.01.19

AR-2019-04

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service og Handel mot Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Tvist vedr. HTA tariffavtalers omfang.

11.01.19

AR-2019-03

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet mot 1. KS 2. Svelvik kommune

Tvist vedr. forskyvning av vakter.

04.01.19

AR-2019-02

Utdanningsforbundet mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Norlandia Barnehager AS

Tvist vedr. endring av pensjonsordning.

04.01.19

AR-2019-01

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Transportarbeiderforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Tvist vedr. ukentlig arbeidstid - Bussbransjeavtalen § 4.2.

2018

Avgjort

Løpenr.

Parter

Hva saken gjelder

19.12.18

AR-2018-29

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mot Norsk Sykepleierforbund

Tvist vedr. tariffavtalens omfang.

10.12.18

AR-2018-28

Norsk Flygelederforening mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Avinor Flysikring AS

Tvist vedr. forståelsen av Særavtale medisinsk uskikkethet § 5.

10.12.18

AR-2018-27

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO med NHO Reiseliv 2. Rezidor Hotels Norway AS

Tvist vedr. forståelsen av Riksavtalens § 5 - beregningsgrunnlag for omregning av prosentlønn til fastlønn.

30.11.18

AR-2018-26

Landsorganisasjonen i Norge v/LO Stat med Norsk Jernbaneforbund mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Mantena AS

Tvist vedr. forståelsen av overenskomst - beregning av overtidsgodtgjøring, samt krav om etterbetaling.

16.11.18

AR-2018-25

Utdanningsforbundet mot KS Kommunesektorens organisasjon

Tvist vedr. tolkning - bruk av stillingskode 7637.

08.11.18

AR-2018-17, AR-2018-24

Landsorganisasjonen i Norge (LO) mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Tvist vedr. forståelsen av Hovedavtalen § 8-2.

05.11.18

AR-2018-23

Landsorganisasjonen i Norge (LO) md Fellesforbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Protan Entreprenør AS

Tvist vedr. særavtalens eksistens med tilhørende lønnskrav.

30.10.18

AR-2018-22

Det norske maskinistforbundet mot 1. KS Kommunesektorens organisasjon 2. Tromsø kommune 3. Porsgrunn kommune 4. Bergen kommune

Tvist vedr. overtidstillegg, HTA2016-2018 kap. 1 pkt 6.6.3

25.10.18

AR-2018-21

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet mot 1. KS Kommunesektorens organisasjon 2. Lindås kommune

Tvist vedr. tolking av HTA kap. 1 § 8 - rett til sykelønn

22.10.18

AR-2018-20

Landsorganisasjonen i Norge, LO med Industri Energi mot 1. Norges Rederiforbund 2. COSL Offshore Drilling Europa AS 3. Saipem S.p.A Norwegian Branch

Tvist vedr. forståelsen av overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, pkt. 3.7 landlov

19.10.18

AR-2018-19

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund mot Grøntvedt Pelagic AS

Tvist vedr. Overtidsbetaling.

27.09.18

AR-2018-09, AR-2018-14, AR-2018-18

Norsk Journalistlag mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Norsk rikskringkasting AS

Spørsmål om brudd på tariffbestemmelse om aniennitet.

05.07.18

AR-2018-16

SAFE - Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren mot 1. Norges Rederiforbund 2. Island Offshore Crewing AS

Tvist vedr. endring av tariffavtale, brudd på overenskomst pkt. 3.6 og ulovlig permitterng.

28.06.18

AR-2018-15

SAFE - Sammenslutningen av Fagorganiserte i energisektoren mot 1. Norges Rederiforbund 2. North Atlantic Crew AS 3. COSL Offshore Management AS

Tvist vedr. Oppsigelsesfrist - oppsigelse

28.05.18

AR-2018-13

Landsorganisasjonen i Norge med EL og IT Forbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon med NELFO 2. IKM Elektro AS

Tvist vedr. forståelsen av LOK § 3B og Offshoreavtalen 3.9.

28.05.18

AR-2018-13

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NELFO 2. Fabricom AS

Tvist vedr. LOK 3B, Offshoreavtale 3.9.

22.05.18

AR-2018-11

Landsorganisasjonen i Norge med Industri Energi mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Olje og gass 2. Oceaneering Asset Integrity AS

Tvist vedr. forståelse av Oljeserviceavtalen - reiseregulativ.

08.05.18

AR-2018-10

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Transportarbeiderforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. SAR AS

Tvist vedr. individuelle tillegg.

19.04.18

AR-2018-08

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi (IE) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Olje og gass 2. Oceaneering Asset Integrity AS

Tvist vedrørende oljeserviceavtalen 2016-2018 Del 4 pkt. 4.11.3

16.04.18

AR-2018-07

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Transportarbeiderforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Flytanking AS

Tvist vedr. fagbrevtillegg etter oljeavtalens § 2d)

21.03.18

AR-2018-06

Yrkestrafikkforbundet (YTF) mot Haugaland Bilberging AS

Tvist vedrørende bundenhet av tariffavtale etter virksomhetsoverdragelse.

12.03.18

AR-2018-05

Norsk Sykepleierforbund mot Hovedorganisasjonen Virke

Tvist vedrørende rett til å velge tillitsvalgte blant forbundets medlemmer

05.03.18

AR-2018-04

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat mot Arbeidsgiverforeningen Spekter

Tvist vedr. minstegrensen for innmelding i pensjonsordningene for helseforetak.

29.01.18

AR-2018-03

Skolelederforbundet mot Oslo kommune

Tvist vedr. forhandlingsrett

19.01.18

AR-2018-02

Norsk Journalistlag mot Næringslivets Hovedorganisasjon med Mediebedriftenes Landsforening og TV 2

Tvist vedrørende forståelsen av HTA § 8-2 annet ledd.

16.01.18

AR-2018-01

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Tide Buss AS og Trønderbilene AS mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) Fagforbundet Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening

Tvist vedr. Tariffstridig og ulovlig streik - krav om erstatning.

2017

Avgjort

Løpenr.

Parter

Hva saken gjelder

22.12.17

AR-2017-35

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel & Kontor mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. SAS Ground Handling Norway

Tvist vedr. krav om helligdagstillegg

21.12.17

AR-2017-34

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Tvist vedrørende politisk streik.

18.12.17

AR-2017-33

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel og Kontor mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Aviator OSL AS 3. Aviator NHB AS 4. Aviator Rfly AS

Tvist vedr. godtgjørelse for bevegelige helligdager.

12.12.17

AR-2017-32

Norsk Journalistlag mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Mediebedriftenes Landsforening og Hamar Media AS

Tvist vedr. opprettelse av tariffavtale, krav om etterbetaling.

05.12.17

AR-2017-31

1. Landsorganisasjonen i Norge (LO) 2. Kabinansattes forbund med Norsk Kabinforening mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS)

Tvist vedrørende brudd på fredsplikt.

08.11.17

AR-2017-30

Arbeidstakerorganisasjonen Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. SAS Ground Handling Norway AS

Tvist vedr. forståelsen av Flyavtalen del A § 6, 4 og 11 1. ledd.

06.11.17

AR-2017-22, AR-2017-23, AR-2017-29

Akademikerne-Helse mot Arbeidsgiverforeningen Spekter

Tvist vedr. gyldigheten av arbeidstidsbestemmelser i tariffavtale ved Rikslønnsnemndas kjennelse.

31.10.17

AR-2017-28

Norsk Sykepleierforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Tvist vedr. manglende etterlevelse av AR-2016-26

16.10.17

AR-2017-27

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Forbundet for ledelse og Teknikk (FLT) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri 2. FMC Kongsberg Subsea AS

Tvist vedr. utvelgelse ved permittering etter HTA NHO.LO(HK/FLT § 7-1.

16.10.17

AR-2017-26

1. LO Stat 2. Fagforbundet mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. St. Olavs Hospital HF

Tvist vedr. Arbeidstid.

06.10.17

AR-2017-25

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service

Tvist vedr. forståelsen av Vekteroverenskomsten § 2.

02.10.17

AR-2017-24

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi mot Norges Rederiforbund

Tvist vedr. hva som regnes som fremmøtested

13.07.17

AR-2017-20

Fagforbundet mot 1. Akasia Barnehage AS 2. Akasia Kirke og Gravplass AS 3. Akasia Eiendomsforvaltning AS

Tvist vedr. virksomhetsoverdragelse, spm. om pensjonsordning.

30.06.17

AR-2017-19

Befalets Fellesorganisasjon mot Staten v/Forsvarsdepartementet

Tvist vedrørende tolkning av særavtale mellom Staten og Befalets Fellesorganisasjon.

27.06.17

AR-2017-17

Arbeidstakerorganisasjonen Parat mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon 2. Pilot Services Norway AS

Tvist vedr. Pilotavtalen - Permisjon - Tariffrettslig omgåelse

27.06.17

AR-2017-16

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri 2. IKM Offshore Service AS

Tvist vedr. krav om opprettelse av tariffavtale

23.06.17

AR-2017-15

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Sjømannsforbund mot 1. Norges Rederiforbund 2. Color Line Crew AS

Tvist vedr. lønnsoppgjør for NOR-Ferge.

AR-2017-18

Yrkesorganisasjonens Sentralforbund Negotia mot 1. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke 2. Webhelp Norway AS

Tvist vedr. forståelsen av funksjonæravtalens bestemmelser om ukentlig arbeidstid og skifttillegg og krav o etterbetaling for brudd.

23.05.17

AR-2018-12

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) mot Norsk Sykepleierforbund

Tvist vedrørende forståelsen av HTA § 3-9.

15.05.17

AR-2017-14

Norsk Skuespillerforbund mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. LL Det Norske Teatret

Tvist vedr. forståelsen av § 4 punkt 4.5 om ukefridag i Overenskomst for teatre (2014-16).

03.04.17

AR-2017-13

Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Industri mot Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet

Industrioverenskomstens fellesbilag 8 og 8A om likebehandling ved innleie.

03.04.17

AR-2017-12

Norsk Sceneinstruktørforening mot Norsk rikskringkasting AS

Tvist vedr. spm. om ettervirkning av tariffavtale og brudd på fredsplikt.

28.03.17

AR-2017-11

Landsorganisasjonen i Norge med Industri Energi mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk olje og gass 2. Oceaneering Asset Integrity AS

Tvist vedr. Lønnsinnplassering - Oljeserviceavtalen

14.03.17

AR-2017-10

Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet mot Staten v/Forsvarsdepartementet

Forståelsen av protokoll av 16. mars 1989, jf. Verkstedoverenskomsten for Forsvaret, og § 9-3 nr. 5 i tilpasningsavtale for Forsvaret til HTA LO-NHO.

06.03.17

AR-2017-09

Norsk Flygelederforening mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter 2. Avinor Flysikring

Tvist vedr. forståelse av HTA § 52 d) om rett til tjenestefri uten trekk i lønn.

01.03.17

AR-2017-08

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon 2. DNV GL AS

Tvist vedr. gyldigheten av oppsigelse av hovedvernombud.

23.02.17

AR-2017-07

Norsk Flytekniker Organisasjon mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon med NHO Luftfart 2. Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden

Avskjed av tillitsvalgt. Særskilt behandling av spørsmål om saken hører innunder Arbeidsretten.

23.02.17

AR-2017-06

Næringslivets Hovedorganisasjon med NHO Logistikk og Transport mot Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Transportarbeiderforbund

Tvist vedr. fratredelse tillitsvalgt.

14.02.17

AR-2017-04

Fagforbundet mot 1. Private Barnehagers Landsforbund 2. Seim Barnehage SA

Tvist vedr. tillitsvalgts rett til permisjon med lønn.

08.02.17

AR-2017-03

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Transportarbeiderforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Transport Nobina Norge AS

Tvist vedr. forståelsen av bilag 1 - Bussbransjeoverenskomsten.

07.02.17

AR-2017-02

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Sjømannsforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Tvist om forståelsen av Overenskomst nr. 160, § 13.

AR-2017-21

Delta mot Akasia AS - Akasia Kirke og Gravplass AS - Akasia Eiendomsforvaltning AS - Akasia Regnskap AS

Virksomhetsoverdragelse, spm. om endring av pensjonsordning. Begjæring om stansing

09.01.17

AR-2017-01

Landsorganisasjonen i Norge med Handel og Kontor i Norge mot 1. Finans Norge 2. If Skadeforsikring NUF

Tvist vedr. opprettelse av tariffavtale

2016

Avgjort

Løpenr.

Parter

Hva saken gjelder

AR-2017-05

Landsorganisasjonen i Norge med Fellesforbundet mot 1. Hovedorganisasjonen VIRKE 2. Assa Abloy

Tvist vedr. forståelsen av særavtale mellom Serviceteknikerne og Assa Abloy AS. Krav om etterbetaling.

20.12.16

Landsorganisasjonen i Norge (LO) Fagforbundet mot KS Trysil kommune

Tvist vedr. HTA, kap 1 § 2 punkt 2.3.1; hovedregel om tilsetting i fulle stillinger.

15.12.16

Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS) v/Sammenslutningen av Fagorganiserte i energisektoren SAFE mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Tvist vedr. avvikling av ferie i henhold til Oljeoverenskomst.

09.12.16

Landsorganisasjonen i Norge med Forbundet for ledelse og teknikk mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk Industri, 2. FMC Kongsberg Subsea AS

Tvist vedr. rett til lønn under sykdom etter Overenskomst for tekniske funksjonærer § 6.

09.12.16

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Transportarbeiderforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon med NHO Logistikk og Transport

Tvist vedr. tariffbinding havnearbeidere.

05.12.16

Landsorganisasjonen i Norge med Fagforbundet mot 1. KS, 2. Troms fylkeskommune

Tvist vedr. fastsettelsesdom vedrørende forståelse av SFS 2201.

30.11.16

Norsk Arbeidsmandsforbund mot Oster Pukk og Sand AS

Tvist vedr. beregning av sykepenge- og pensjonsordning.

09.11.16

Norsk Sykepleierforbund mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon 2. Unicare Omsorg

Tvist vedr. tariffbrudd og krav om etterbetaling som følge av manglende gjennomføring av tariffoppgjøret 2013.

07.11.16

Arbeidsgiverorganisasjonen Parat mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Tvist vedr. forståelse av protokoll for piloter.

01.11.16

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet. mot 1. KS 2. Farsund kommune

Tvist vedr. tilleggslønn ved midlertidig avvik, HTA kap. 3, pkt. 3.7.

01.11.16

Utdanningsforbundet mot KS Østfold Fylkeskommune

Tvist vedr. tolking om overtidsbetaling i SFS 2213.

24.10.16

Landsorganisasjonen i Norge med LO Stat mot Arbeidsgiverforeningen Spekter

Tvist vedr. HTA § 52 - tjenestefri med lønn.

19.10.16

Næringslivets Hovedorganisasjon mot Norsk Sykepleierforbund

Tvist vedr. spørsmål om gyldighet av plassoppsigelse.

17.10.16

Junit SAS Personalklubb mot Næringslivets Hovedorganisasjon med NHO Luftfart SAS Ground Handling Norway AS

Tvist vedr. spm. om innhold i særavtale - ferieordning.

29.09.16

Lederne mot Næringslivets Hovedorganisasjon Norsk Industri Kaefer Energy AS

Tvist vedr. lokal særavtale, reduksjon av lønn ifbm endret rotasjonsordning.

15.09.16

Landsorganisasjonen i Norge med Industri Energi mot Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk olje og gass

Tvist vedr. Tariffbrudd Oljeserviceavtalen pkt. 2.1.2.

06.09.16

Landsorganisasjonen med Norsk Cockpitforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Tvist vedr. § 5 i Overenskomst mellom NHO/NHO Luftfart og LO/NCF/NSF.

08.07.16

KS mot Landsorganisasjonen i Norge med Fagforbundet

Spørsmål om avvisning av søksmål om arbeidstakeres tariffmessige adgang til å reservere seg mot medlemskap i kommunal pensjonsordning.

30.06.16

Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk olje og gass Statoil ASA mot Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund SAFE YS/SAFE

Habilitet.

30.06.16

Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk olje og gass Statoil ASA mot Landsorganisasjonen i Norge Industri Energi Industri Energi Statoil

Habilitet.

30.06.16

Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk olje og gass Statoil ASA mot Lederne Lederne i Statoil

Habilitet.

20.06.16

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Arbeidsmandsforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon Nokas

Hovedavtalen § 8-2; ansiennitet ved oppsigelse,

13.06.16

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Transportarbeiderforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Spørsmål om forkortelse av spisepauser etter Bussbransjeavtalen § 7.1 er tariffstridig.

20.05.16

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet mot KS Kommuneorganisasjonens organisasjon Rogaland kommune

Spørsmål om bonusordning i tannhelsetjenesten. Tariffavtalebegrepet.

10.05.16

Landsorganisasjonen i Norge (LO) Fagforbundet mot Kommunesektorens organisasjon (KS) Finnøy kommune

Tvist vedr. tolking av HTA kap. 1 § 13 pkt. 13.4 - konstituering.

27.04.16

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Sjømannsforbund mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Tvist vedr. forståelsen av § 3.1 i Overenskomst for innenriks kystfart.

27.04.16

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Olje og Gass ConocoPhillips Norge (USA)

Tvist vedr. overenskomsten for operatørbedrifter. Kompensasjon for bortfalt merarbeid.

20.04.16

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Orkla Foods Norge AS

Tvist vedr. Om arbeidstidsordning gir rett til 35.5 timer arbeidstid pr uke.

15.04.16

Norsk Journalistlag mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Mediebedriftenes Landsforening

Tvist vedr. om lokal avtale fastsetter lavere arbeidstid enn Journalistavtalen.

17.03.16

Landsorganisasjonen i Norge med EL & IT Forbundet mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Adecco Norge AS

Tvist vedr. forståelsen av LOK § 3H.

03.02.16

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Technip Norge AS mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi AS

Spørsmål om brudd på fredsplikten - annen arbeidskamp.

22.01.16

NITO- Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Tvist vedr. virkeområde, overenskomst, avtale nr 272.

14.01.16

Arbeidsgiverforeningen Spekter mot LO ved LO Stat Norsk Lokomotivmannsforbund Norsk Jernbaneforbund

Tvist. Spm. om tariffstridig og ulovlig arbeidskamp.